top of page

Starter riso workshop


A small workshop to see if risoprinting is something for you!


Wat houdt de workshop in?

Dit is een kleine beginners-workshop gebaseerd in Utrecht voor mensen die nog nooit, of zeer weinig met een riso-printer hebben gewerkt maar graag willen weten hoe het werkt. Het is heel relaxte en een leuke manier van printen, met de focus op de experimentele kant van riso-printen. Je hoeft niets voor te bereiden, maar het kan als je wilt! We gaan aan de slag met stiften, oude tijdschriften & collage en de scanner van de risoprinter. Deze workshop is op 1 zaterdag van 11:00 tot 14:00, in het Hof van Cartesius in Utrecht Zuilen. Je ontvangt verder 10 van je zelfgemaakte prints op stevig A3 biotop papier, persoonlijke begeleiding en een kleine hand-out met riso-print goodies. This is a small beginner workshop based in Utrecht for people who have never worked with a riso printer before but would like to know how it works. It's a very relaxed and fun way of printing, with a focus on the experimental side of riso printing. You don't have to prepare anything, but you can if you want! We are going to work with markers, old magazines & collage and the scanner of the risoprinter. This workshop is on 1 Saturday from 11:00 to 14:00, in the Hof van Cartesius in Utrecht Zuilen. You will also receive 10 of your homemade prints on sturdy A3 biotop paper, personal guidance and a small handout with riso-print goodies.

  • 40 euro
  • Hof van Cartesius
bottom of page